Historia kalendarza gregoriańskiego

Kalendarz gregoriański jest obecnie najczęściej używanym kalendarzem. W ramach tego kalendarza rok składa się z 365 dni lub 366 (w roku przestępnym), przy czym dzień przestępny jest wprowadzany do miesiąca lutego w roku przestępnym. Miesiące kwiecień, czerwiec, wrzesień i listopad mają 30 dni, natomiast pozostałe miesiące mają po 31 dni, z wyjątkiem lutego, który ma 28 dni w roku standardowym, i 29 w roku przestępnym.

Kalendarz gregoriański jest zreformowaną wersją kalendarza juliańskiego, który sam w sobie był modyfikacją starożytnego kalendarza rzymskiego. Starożytny kalendarz rzymski był uważany za obserwatorski kalendarz księżycowy, oparty na cyklach faz księżyca. Wierzono, że Rzymianie przyjęli 10-miesięczny kalendarz z 304 dniami, pozostawiając pozostałe 50 lub więcej dni jako niezorganizowaną zimę.

Kalendarz gregoriański został wprowadzony 4 października 1582 roku przez papieża Grzegorza XIII bullą Inter gravissimas.

Przyjęcie kalendarza gregoriańskiego następowało powoli na przestrzeni wieków i obecnie dominuje jako najczęściej stosowany na świecie system datowania. W polce kalendarz został wprowadzony od razu po wydaniu papieskiej bulli, przez Stefana Batorego. W tym samym czasie pojawił się on również w Hiszpanii, Portugalii i prawie całych Włoszech.

Ostatnimi krajami, które wprowadziły kalendarz gregoriański były Grecja, która wprowadziło go u siebie w 1923 oraz Turcja, która wprowadziła go w 1927 roku. Arabia Saudyjska wprowadziła ten kalendarz w 2016 roku.