Dni wolne od pracy

Co roku w Polsce przypada kilkanaście dni wolnych. Obecnie jest ich 13 i są one zapisane w ustawie Dz.U. 2020 poz. 1920. Są to głównie dni związane ze świętami religijnymi (w Kościele Katolickim, np. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny) oraz świętami państwowymi (np. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości). Oto pełna lista:

Dodatkowo w ustawie zapisane jest, że dniami wolnymi od pracy są niedziele.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dni te są dniami wolnymi od pracy. Jeśli święto przypada jednak w niedzielę prawo do dodatkowego dnia wolnego nie przysługuje. Co innego gdy święto wypada w sobotę, wówczas, kodeks pracy gwarantuje, że pracodawca powinien udzielić dnia wolnego od pracy w innym terminie.

Korzystając z tego kalkulatora dni możesz szybko obliczyć ile dni zostało do najbliższego święta (np. Bożego Narodzenia).